“Give Chance To Others”

“GIVE CHANCE TO OTHERS”

 

Madalas natin tong marinig sa mga laro.

 

Ang malupit na tanong…

Hanggang kailan natin pagbibigyan ang ibang tao?

Hanggang kailan natin iisipin ang kapakanan nila?

Ano? Sila lang may karapatang lumigaya?

Ang may karapatang matamasa ang buhay na pinapangarap nila?

 

At paano tayo?

Patuloy na lang bang isusuko ang pansariling kaligayahan para sa kanila?

Magmumukmok sa isang sulok habang tumatangis?

Habang buhay na pagsisihan ang lahat?

 

 

Ang kasagutan.. Eh habang/ hangga’t ang dugo natin ay dumadaloy. Hangga’t kaya natin, gawin natin ang tama. Gawin ang nakabubuti. Huwag isipin ang pansariling kaligayahan. Lumabas sa lungga at tuklasin ang mundong kinabibilangan. Hangga’t NABUBUHAY ka, LUMABAN ka. Pag-isipan ng sandaang libong beses ang lahat ng desisyon nang sa huli’y hindi pagsisihan ang mga magiging bunga.

 

Advertisements