Lungkot at Ligaya

Kami ay naatasang gumawa ng isang tula sa Fil3. Maaari kang pumili kung patungkol ba ang gagawin mo sa isang espesyal na tao, bagay, lugar o pangyayari sa iyong buhay. Ito ay tradisyunal na tula na kung saan mayroon itong sinusundang sukat. Nalika ko ito sa loob ng isang oras. Halina!

Lungkot at Ligaya

 

Apat na sulok ng madilim, maliit at mapanlinlang na kahon,

Nakita ang sarili na tumatangis, tila bihag ng kahapon.

‘Di ko mawari kung paano ako napunta sa gano’ng sitwasyon,

Basta ang tangi kong bitbit, pag-asa at malayang determinsayon.

 

Nagpupumiglas, nagtataka, gustong makaalpas sa nadarama,

Maglubid man ng buhangin, ‘di pa rin makatayo sa kama.

Pag-iisa, idagdag pa ang pighati, sila na’y nagsama-sama,

Sariling nasadlak, pilit hinihila ng aking mga kasama.

 

Nakasilip sa puwang ng kahon ang isang maliit na liwanag,

Pagbabadya ng direksyon at tulong, iyon aking naaaninag.

Magsisilbing mga ilaw sa’king karakter aking nababanaag,

Kanilang pagdating, tulad ng mga luha sa inang nahahabag.

 

‘Di mahulugang karayom ang aking pasasalamat sa kanila,

Pagtawa ko’y nadagdagan at kabutihan sa’kin ay pinadala.

Wala nang pighati sa puso at kalungkuta’y napalitan nila,

Panay maliligaya na lamang na ala-ala ang pila-pila.

 

Salamat, maraming salamat, sa aking bibig ito’y lumabas,

Mga kaibigan kong iingatan kahit maubos man ang perlas.

‘Di ko kayo ipagpapalit, pumuti man ang uwak at maagnas,

Hawak-kamay nating tatahakin ang matuwid at tamang landas.

Advertisements